حفظ حریم شخصی

شرایط حفظ حریم شخصی کاربران:

این هست سیاست حریم شخصی ما. با مشاهده و استفاده از سايت شما قوانین و شرایط این سیاست سایت را پذیرفته اید. در اینجا منظور از "ما" فروشگاه گرجي و منظور از "شما"، بازدیدکننده سایت می باشد.

همچنین شما می پذیرید که این سیاست حریم شخصی را هر زمان میتوان ویرایش/حذف/اصلاح نمود و به هر شکلی که فروشگاه گرجي صلاح بداند. در هر زمان ؛ اعلام بشود یا بدون اطلاع باشد.
ایمیل و مشخصات کاربران
1. برای عضویت در سایت ما شما نیاز به ارائه یک ایمیل معتبر صحیح دارید.
2. آدرس ایمیل معتبر وارد نمایید زیرا این ایمیل نزد ما محفوظ و تنها برای تماس با شما و ارئه خدمات پشتیبانی و یا در زمانی که کلمه عبور/نام کاربری خود را فراموش میکنید و اطلاعیه های مهم سایت مورد استفاده قرار میگیرد.
3. همه مشخصات و ایمیل ها نزد فروشگاه گرجي محفوظ می باشد و به وبسایت و اشخاص دیگری داده نخواهد شد.
نام کاربری و رمز عبور
1. رمز عبور شما به وسیله کدگذاری غیرقابل رمزگشایی در پایگاه داده ما ذخیره میشود.
حریم اخلاقی
1. با ورود به این سایت شما به طور خودکار این امر را پذیرفته اید که هیچگونه آسیب، خسارت، و حمله ای از جمله مالی و معنوی به سایت نکنید و در حفظ حریم و اطلاعات سایت کوشا باشید و به قوانین موجود در سایت و حریم شخصی و مطالب ارئه شده در انجمن توسط مدیران احترام بگذارید و عمل نمایید. شما مسئول رفتار خود هستید و دوام این سایت به نتیجه عمل شما بازمیگردد.

فروشگاه جرقه ايراني © 2014